μεταλλικά στοιχεία με στρας 6

MUFO-15mm/G
MUFO-15mm/S